FRIDAY

  • 4:00 PM - 4:30 PM Non-Swimmer

  • 4:30 PM - 5:00 PM Beginner

  • 5:00 PM - 5:30 PM Improver 1

  • 5:30 PM - 6:00 PM Improver 2

SATURDAY

  • 9:00 AM - 9:30 AM Non-Swimmer

  • 9:30 AM - 10:00 AM Beginner

  • 10:00 AM - 10:30 AM Improver 1

  • 10:30 AM - 11:00 AM Improver 1